Agrostemma, May 2017

Agrostemma, May 2017

 Orlaya, May 2018

Orlaya, May 2018

 Bachelors Buttons, May 2018

Bachelors Buttons, May 2018

 Pink Dogwood, April 2018

Pink Dogwood, April 2018

 Pink Charm Narcissus, April 2018

Pink Charm Narcissus, April 2018

 Cherry Blossom, April 2018

Cherry Blossom, April 2018

 Pink Charm, Yellow Cheerfulness, Bridal Crown, Tahiti Narcissus (clockwise from 9pm)

Pink Charm, Yellow Cheerfulness, Bridal Crown, Tahiti Narcissus (clockwise from 9pm)

 Plum Blossom, April 2018

Plum Blossom, April 2018

 Lilac, May 2018

Lilac, May 2018

 Hellebore, April 2018

Hellebore, April 2018

 Prairie Fire Crab Apple Blossoms, April 2018

Prairie Fire Crab Apple Blossoms, April 2018

 Wood Poppy, April 2018

Wood Poppy, April 2018

 Crocus, April 2018

Crocus, April 2018